De Mei-Den sjteet weer in os durp

De Mei-Den sjteet weer in os durp, De meimoandj is begos…En doa is alles mit gezag. Tot groeët verdreet is alles weer aafgezag. Joamer genog gene Dennesjtrieëd en ooch gee Meifieës. Mer waal een mei-den in os durp. Een mei-den diej de Jonkheed mit de Getrouwde elk joar plant. Een mei-den diej symbool sjteet vuuer alle vruijt en loest. Vuuer os normaal de uuëvergangk van Dennesjtriëd noa Meifieës . Alles mit en doeër lede, vriejwilligers en sjponsore. Vieër hope volgend joar weer op uch te kènne reakene, zònger uch is dit allemoal neet meuëgelik.Kiekend noa volgendj joar is te hoape dat alles weer doeër kèn goan. Dat vieër allemoal gezondj moge blieëve, dat de meikuuëningin weer te bluije sjteet. Hoapelik tot volgend joar! Mit alle goods vuuer uch van de Jonkheed die noeëjt en nimmer vergeet!