Schinveld

 

Het dorp Schinveld

 

Gemeentewapen Schinveld tot 1982 Schinveld is een dorp dat valt onder de gemeente Onderbanken. Het wapen van de gemeente staat linksonder afgebeeld. Het inwoneraantal van de Gemeente Onderbanken is 8.420 en heeft een oppervlakte van 21,24 km².  Onder de gemeente Onderbanken behoren de volgende dorpen en gehuchten: Bingelrade, Douvergenhout, Etzenrade, Jabeek, Merkelbeek, Op den Hering, Quabeek, Raath, Schinveld en Viel. Schinveld is hiervan het grootste dorp.Schinveld is ontstaan rond het jaar “0” en heeft een zeer omvangrijke geschiedenis. Zo werd het gesticht als nederzetting langs de Heirbaan tussen Aken en Heerlen in de Romeinse Tijd. Het dorp heeft veel oorlogen en plunderingen meegemaakt in de strijd tussen het protestantse noorden des lands en het katholieke Spanje. Wie hier meer over wil weten zal een naslagwerk moeten raadplegen.

In vergelijking met andere plaatsen kwam Schinveld praktisch ongeschonden de donkere oorlogsjaren van WO2 door. Voor de Limburgse Kolenmijnen brak eindelijk de tijd aan, dat de kolenproductie niet meer naar Duitsland verdween, maar kon worden gebruikt voor eigen nut. Op “Oeës Koeël” -waar het merendeel van de Schinveldse mannelijke bevolking hun brood verdiende- werd stevig aangepakt om het totaal berooide land van de hoognodige steenkool te voorzien. Dat het zwarte goud zich niet zonder risico’s naar boven liet halen mag blijken uit de ramp die zich in 1947 voltrok op Staatsmijn de Hendrik te Brunssum en talloze kompels het leven kostte, waaronder drie Schinveldenaren. Hiervan zijn ook nog beelden van het Polygoon Journaal te vinden.

De Jaren 1950-1955 kenmerkten zich door een langzaam, doch gestaag opbloeien naar een betere tijd en een zichtbaar teken hiervan was, dat men meer en meer motorvoertuigen in Schinveld zag. Toch had niet iedereen het vertrouwen dat de tijden rooskleuriger werden en talrijke inwoners uit Schinveld emigreerden naar de bekende emigratielanden. De economische opbloei ging ook niet aan ons nabuurland voorbij, zodat steeds personen die niet geschikt waren of geen zin hadden om kolen te delven naar het “Duutsj” (Duitse Land) trokken.

De jaren 1960-1965 waren zeer voorspoedig en met name de “Koeëlpiet” met zijn gezin leefde er goed van, vooral als er op de mijn de bekende “afrekening” had plaatsgevonden. Men ging in het buitenland op vakantie, ieder gezin had een wasmachine, Televisie etc. Maar het sprookje leek te mooi om waar te zijn. Toen de harde werkelijkheid van de Mijnsluitingnota tot eenieder was doorgedrongen kwam er een zeker einde aan het tijdperk van het zwarte goud. Schinveld had toen het hoogste landelijke werkeloosheidspercentage. Het bleef een beetje kwakkelen tot 1973. Sindsdien gaat het weer beter en anno 1999 bijna weer als vanouds.

Gemeentewapen Merkelbeek tot 1982
Gemeentewapen Bingelrade tot 1982
Gemeentewapen Jabeek tot 1982
Gemeentewapen Onderbanken sinds 1982

In 1981 werd de toenmalige gemeente Schinveld samengevoegd met de gemeenten Jabeek, Bingelrade en Merkelbeek. Zoals vele dorpsgezichten in een snel tempo veranderen, zo kreeg Schinveld allengs een nieuw gezicht. De vertrouwde Rode Beek werd verder overkluisd, nieuwe straten werden aangelegd en met huizen volgebouwd, een tweede kerk verrees aan de Margrietstraat, een nieuw voetbalveld ontstond, een tennisveld, een sporthal met zwembad, gezondheidscentrum, supermarkt etc. Menig emigrant die na jaren terugkeerde om familie te bezoeken stond met open mond te kijken naar zijn vroegere Schinveld dat voor hem onherkenbaar was. Het tegenwoordige lawaai van de Nato E-3A toestellen, waarvan ik ook een site heb gemaakt, doet menigeen terugdenken aan de beginperiode van het vliegveld Teveren, vlak over de grens , toen dag en nacht Engelse Straaljagers met een oorverdovend lawaai over Schinveld heen daverden. Schinveld was laatst nog in het nieuws door crash van het USAF KC-135 tanker vliegtuig, welke crashte langs de Duits-Nederlandse grens in Schinveld. Verder bestaat Schinveld uit ongeveer 5000 mensen. In Schinveld kun je de volgende plekken bezichtigen:Ligging Schinveld

– 1 Rooms Katholieke Kerk,
– Een chinees restaurant,
– Meerder Cafés,
– Het Gemeenschapshuis het Kloeëster,
– Enkele Winkeltjes,
– De Eerste Limburgse Zweefvliegclub
– De dichtbijgelegen NATO Basis.
– Het grootste bos op lössgrond in Nederland.

Om dit korte overzicht over Schinveld af te sluiten, mogen we zeker niet een tweetal “filosofische” uitspraken vergeten worden:

– Om het anger hoeës ene gek of ene moezikant;
– Eé joar Sjilvend is mieë es vieëf joar HBS.

Voor de Nederlandse Lezers betekent dit:

– Om de andere deur woont een gek of een muzikant;
– Eén jaar Schinveld is meer dan vijf jaar HBO.

Tot slot staan hier nog enkele foto’s weergeven:

 

Schinveld Schinveld gezien vanaf het dak van het gemeentehuis Schinveld Schinveld gezien vanaf het dak van het gemeentehuis
De Schinveldse Bossen De Schinveldse Bossen. De St. Eligius Kerk De Sint Eligius Kerk.
De Schinvelder Hoeve
Het historische Sjilvender Huuske.
De Zweefvliegclub
De Zweefvliegclub.