Dennestrijd in Schinveld

Dennestrijd en meifeest, alles over deze traditie

De jonkheid na het kappen van de den in 1966Steeds vaker krijgen wij als vereniging zijnde, de vraag gesteld, wat nu precies de dennestrijd en het Meifeest inhoud. Om iedereen een korte indruk van te geven, hebben wij uit ons archief het volgende artikel uit de jaren 70 gehaald. Degenen die de traditie kennen, zullen toegeven dat door de jaren heen, niet veel veranderd is:

Vereniging “De Jonkheid” Schinveld, bestaat uit een groep niet-gehuwde, Schinveldse jongemannen. Voortbouwend op een veel oudere traditie heeft “De Jonkheid” het meifeest in 1953 voor het eerst in vaste banen geleid. Het meifeest, het meest uitbundige van Zuid-Limburg, is een symbool van het nieuwe leden, het ontluikende groen in de natuur, kortom de lente. De tegenspelers van “De Jonkheid”, in de dennestrijd, zijn “De Getrouwden”.

Rond half april maakt “De Jonkheid” gebruik van haar recht om de Mei-Den te kappen in een der Schinveldse bossen. Dit kappen geschied door de Mei-Koningin van het afgelopen jaar en de kapploeg. Deze, soms wel 800 kilo wegende, dennenboom (lengte 15-20 meter) wordt door “De Jonkheid” ergens binnen de oude Schinveldse gemeentegrenzen verstopt. Nu is het de taak van “De Getrouwden” om de den op te sporen. Twee weken lang wordt deze, vaak fanatieke strijd gespeeld: nu eens kapen de ouderen de den van de jongeren, dan weer heeft het omgekeerde plaats.

De jonkheid na het kappen van de den.... eind jaren 50.De tactiek, strategie en verstopplaatsen worden aan zijde van “De Jonkheid”, door de kapploeg, onder leiding van de kapitein, na vaak urenlange vergaderingen en discussies, bepaald. Het is een schitterend gezicht om de voltallige Jonkheid uitgerust met camouflagekleding en voorzien van fopdennen en wachtposten, in volle vaart te zien uitrukken, of al sluipende de den ongezien te bemachtigen of te verstoppen. De vraag: “Wie heeft de den?”, is gedurende de hele strijd een van de belangrijkste onderdelen van de gesprekken. De uiteindelijke overwinning behaald die groep die de den op 30 April om 12.00 uur in bezit heeft, of de verstopplaats achterhaald heeft.

De den wordt ’s avonds rond 21.00 uur op “De Platz” (Wilhelminaplein) onder grote publiek belangstelling “geplant”. Dit planten wordt voorafgegaan door een feestelijke optocht, bestaande uit kinderen met lampionnen, muziekkorpsen en “De Jonkheid” met een versierde Mei-Den. Deze stoet wordt in samenwerking met het Oranje-Comité Schinveld georganiseerd. Na het planten van de den wordt door het Meipaar van het voorbije jaar de den gezegend met champagne.

Het eerste meipaar uit 1954Het blijft niet alleen bij een dennestrijd en een Mei-Den, er wordt ook een meipaar gekozen. Uit de gelederen van “De Jonkheid” wordt een nestor (meikoning, begeleider van de meikoningin) gekozen. Een commissie zoekt in het geheim een meikoningin die een jaar of 18 is en geen verkering mag hebben. Op de eerste zondag van mei is het dan zover. Om 14.00 uur wordt de Nestor afgehaald en om 15.00 uur wordt door de voorzitter de tot dan toe onbekende meikoningin uitgeroepen. Hierna wordt de meikoningin door de voltallige vereniging, vergezeld door muziekkorpsen en vele belangstellenden in een feestelijke stoet afgehaald.

Aldaar aangekomen wordt de meikoningin door de nestor gekroond. Ondertussen wordt er voor de residentie de zogenaamde koninginne-den “geplant” door de kapploeg. Traditiegetrouw draagt het schone meisje een diadeem in het haar, een scepter in de ene hand en een bos bloemen in de andere. De nestor begeleid zijn meikoningin naar de open koets in welke zij terug rijden naar het gemeentehuis, alwaar zij ontvangen worden door de burgemeester en wethouders. Na een toespraak en het zingen van het Mei-Den lied volgt er nog een besloten gesprek op het gemeentehuis.

Om 18.00 uur is er receptie, zodat iedereen in de gelegenheid is om het Meipaar te feliciteren, waarna om 20.00 uur het traditionele Mei-Bal geopend wordt door het Meipaar, begeleid door de troubadours, die het bekende Mei-Den lied van Joep Rademakers ten gehore brengen. Aan het eind van de avond zullen de Koninginne-Den en de Mei-Den oer opbod verkocht worden Aan het eind van de avond zit het er voor het Meipaar op. Ze zullen nu alleen nog maar enkel officiële handelingen verrichten, zoals bezoeken van recepties van zusterverenigingen etc