In Memoriam: Hilde Joosten-Boesten

Heden bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van mevr. Hilde Joosten-Boesten.

Zij was onze eerste meikoningin in 1954. Een jaar na oprichting van “De Jonkheid” werd de destijds 18-jarige Hilde Boesten uitgeroepen tot allereerste meikoningin van vereniging “de Jonkheid “.

Voor het uitroepen van de eerste Meikoningin bestond -in tegenstelling tot nu- nog geen uitgebreid protocol. Rond 11 uur ’s morgens werd het nieuws bekendgemaakt bij de mei-den op de Platz en de festiviteiten zouden om 2uur ’s middags beginnen. Op dat tijdstip werd ze afgehaald door nestor Hub Rongen. Er was geen ontvangst op het gemeentehuis, zoals nu gebruikelijk is. Per koets ging het naar de bekende zaal Plasier op de Platz, waar de receptie

en het eerste mei-bal plaatsvonden. “Vele honderden toeschouwers waren getuigen van dit schouwspel.

Rondom de mei-den geschaard, regen en wind trotserend werd het feest ingezet omstreeks 5 uur, door de Jonkheid en haar charmante Mei-Koningin mej. Hilde Boesten,”.

Met respect en een onuitwisbare herinnering voor hetgeen zij voor onze Mei-vereniging heeft betekend, nemen wij afscheid van haar met ons levensmotto “ De Jonkheid die nooit en nimmer vergeet” en zullen haar altijd blijven herinneren als eerste Meikoningin van onze vereniging.