Lid worden

Wie wil er nou niet lid worden van een meivereniging? Iedereen wil wel meedoen maar meestal heeft men de tijd er niet voor. Voor degenen die wel willen en ook kunnen staat hieronder alle informatie weergeven.

Lidmaatschap:
Indien je lid wil worden van “De Jonkheid”, moet je voldoen aan de twee onderstaande eisen:

  • Je kan lid worden vanaf het jaar dat je 16 word.
  • Je moet woonachtig zijn in Schinveld.

Contributie:
De contributie voor actieve leden is slechts € 20,- per jaar. Steunende leden (Vrienden van de Jonkheid) betalen het symbolische bedrag van € 10,- per jaar.  Overmaking van de contributie kan op bankrekeningnummer: NL64RABO0146 7057 77 van: vereniging “De Jonkheid” Schinveld, onder vermelding van: Contributie jaar + volledige naam.

Wijziging adresgegevens:
Vanwege de juistheid van de gegevens in onze ledenadministratie dient iedere wijziging schriftelijk of per e-mail aan de penningmeester te worden doorgegeven. Hiervoor moeten alle gegevens op het lidmaatschapsformulier volledig worden ingevuld.

Beëindiging lidmaatschap:
Het lidmaatschap eindigt uitsluitend nadat men zich schriftelijk of per e-mail heeft afgemeld bij de penningmeester. Opzegging van het lidmaatschap kan dus niet mondeling plaatsvinden.

Verenigingspoloshirt:
De vereniging beschikt over een verenigingspoloshirt voor alle leden welke gedragen wordt op de Meifeesten en bij het bezoeken van activiteiten van de diverse zusterverenigingen.