Reglement voor kappen en roven van de Mei-Den.

Het hoogtepunt van onze vereniging elk jaar is de jaarlijks terugkerende dennestrijd, die we samen met Vereniging “De getrouwden” organiseren. Tijdens de dennestrijd mag de den niet zomaar overal verstopt worden en er zijn verschillende regels waar men zich aan dient te houden tijdens het spel. De spelregels zijn dusdanig dat de dennestrijd een sportief spelletje is en blijft en kan gedurende de jaren aangepast worden. Zodoende mag de den de eerste week en het begin van de tweede week alleen verplaatst worden tussen 21:00 en 00:00. Buiten deze tijden is het niet toegestaan om de den te verplaatsen en er wordt streng gehandhaafd op de spelregels. Serieuze overtredingen volgens het reglement roven en verstoppen van de den leid tot direct verlies van de desbetreffende partij. De besturen van de Jonkheid en Getrouwden gaan dan samen in beraad over de beslissing van de uitkomst van de dennestrijd. Overtreding van het reglement leid tot directe staking van de dennestrijd!

Hieronder leer je meer over de regels en gedragingen tijdens de dennestrijd.

20170415 Reglement Kappen en Roven Den